Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Hưng Yên

30/09/2023 | 173

BC: Về việc tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Báo cáo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.