Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022

21/12/2021 | 428

UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, chi tiết báo cáo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.