Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023

15/12/2022 | 851

Ngày 14/12/2022, UBND thành phố ban hành BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. Chi tiết báo cáo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.