Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố

16/06/2023 | 9943

Chiều ngày 15/6, Ủy ban nhân dân thành phố họp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự  có các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, ủy viên UBND thành phố, trưởng các phòng ban, đơn vị của thành phố và lãnh đạo các phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đã được nghe lãnh đạo văn phòng HĐND – UBND báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, ngành dịch vụ có sự phục hồi rõ rệt, công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh, nông nghiệp phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách đạt và vượt tiến độ đề ra. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện. Hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học, công nghệ được tăng cường; hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển.  Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng  quân sự địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm  thành phố tập trung vào 1 số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, văn bản của cấp trên; triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; Tiếp tục rà soát sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công...

Kết luận nội dung cuộc họp, Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị văn phòng HĐND – UBND tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự hợp hoàn thiện báo cáo trước ngày 20/6 để báo cáo Ban Thường vụ thành ủy. Đối với UBND các phường, xã  cần phải đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu.  Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban phối hợp với UBND các phường, xã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, đặc biệt là khu đại học Phố Hiến.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các phường xã báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các dự án, công trình thuộc 9 xã. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã phường rà soát lại tất cả các quy trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Đối với các công trình  đang thi công, phấn đấu hết tháng 7 giải ngân được 40% nguồn vốn tỉnh giao. Đối với các công trình còn lại khẩn trương lựa chọn đơn vị thi công để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra.

Cũng tại cuộc họp, UBND xã Phương Chiểu báo cáo Kế hoạch tổ chức cưỡng chế giải tỏa di dời cây cối hoa màu của các hộ gia đình tụ ý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp trong và ngoài phạm vi Giải phóng mặt bằng đường giao thông liên xã; lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo Kế hoạch hỗ trợ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục.

Mai Nga – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.