Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2021 và dự toán năm 2022

10/12/2021 | 427

UBND thành phố báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2021 và dự toán năm 2022, chi tiết báo cáo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.