Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023

15/12/2022 | 675

Ngày 14/12/2022, UBND thành phố ban hành BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2022 và dự toán NSNN năm 2023. Chi tiết báo cáo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.