Tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

26/04/2023 | 1592

Với các mục đích:

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân.

- Thông qua Hội thi, tạo ra diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, chất lượng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Từ những mục đích trên, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/4/2023 về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Thông qua hội thi, lựa chọn đội có năng lực tiêu biểu đại diện cho thành phố tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch.

PhòngTư pháp thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.