Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Trung Nghĩa và Phương Chiểu

01/12/2022 | 431

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ  6 – HĐND TP khóa 22 (2021-2026), sáng ngày 330/11 tổ đại biểu số 1 HĐND do ông Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Trung Nghĩa và Phương Chiểu.

Tổ Đại biểu số 1_ HDND thành phố lắng nghe ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại biểu HĐNDTP báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Nhìn chung các cử tri đều đồng tình, nhất trí và đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được từ đầu năm đến nay. Nhờ làm tốt công tác giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri nên nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, các ý kiến, kiến nghị của tri đã được thường trực HĐND thành phố tổng hợp, trả lời thỏa đáng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng nêu một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác thu thuế đất phi nông nghiệp cần bố trí thời điểm thu đài hơn; vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn tại nút giao thông ngã tư Chợ Đầu; vấn đề giao thông thủy lợi…

Ông Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên BTV thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
thay mặt tổ đại  biểu số 1 HĐND thành phố đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri

Ông Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố thay mặt tổ đại  biểu số 1 HĐND thành phố đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Một số ý kiến, kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp và trình tại kỳ họp thứ 6  HĐND thành phố khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, giải quyết./.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.