Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối huyện, thành phố năm 2018

29/03/2019 | 144

Chiều ngày 28/3/2019, tại thành phố Hưng Yên, khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tới dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Phóng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí Tạ Hồng Quảng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Trần Quốc Văn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Khối thi đua các huyện, thành phố đã chủ động tuyên truyền lồng ghép, phát động các phong trào thi đua; đồng thời cụ thể hóa các nội dung của giao ước thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất giỏi, lao động sáng tạo trong Nhân dân, phong trào “ Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh”, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…. trong đó chú trọng tuyên truyền nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh.

Năm 2019, khối thi đua các huyện, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39/CT- TW, ngày 21/5/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh, đồng thời đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng các tập thể thực sự xuất sắc, tiêu biểu, các đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh cũng  như cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan v.v…

Khối thi đua các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị Khối thi đua khen thưởng các huyện, thành phố trong năm 2019 cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trong các nhà trường, cũng như có các giải pháp đảm bảo về an sinh xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế các tai, tệ nạn xảy ra trên địa bàn….

Cũng tại Hội nghị, Khối thi đua các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua đồng thời bầu huyện Yên Mỹ là trưởng khối thi đua khen thưởng năm 2019.

                                     Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.