Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18/09/2019 | 278

Ngày 17/9, thành phố Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đào Trọng Chuyến - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh về dự, chỉ đạo. Cùng dự còn có đồng chí Vũ Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố. 

Trong quá trình triển khai, cấp uỷ Đảng, Chính quyền thành phố và các phường, xã đã cùng vào cuộc, chỉ đạo nghiêm túc phương án tổng điều tra. Tiến hành các lớp tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ tổng điều tra cho 124 điều tra viên được tuyển chọn từ cơ sở, như tập huấn vẽ sơ đồ nền, tập huấn cách thức sử dụng phần mềm CAPI – lần đầu tiên được sử dụng trong tổng điều tra, tập huấn cách phỏng vấn, điền thông tin…. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, trang thông tin điện tử của thành phố và tuyên truyền trực quan bằng băng zôn, khẩu hiệu. Sau khi hoàn thành vẽ sơ đồ nền, phân chia, lập danh sách địa bàn điều tra bảng, các điều tra viên khẩn trương tổ chức điều tra theo kế hoạch. Qua lập bảng kê, toàn thành phố có 199 địa bàn hộ dân cư với 32.980 hộ dân  và 44 địa bàn đặc thù với 408 nhân khẩu đặc thù. Đến ngày 23/4, 100% các địa bàn của thành phố đã hoàn thành điều tra, sớm so với kế hoạch 1,5 ngày. Kết quả điều tra tại thời điểm 0h ngày 1/4/2019, toàn thành phố có 116.356 người, trong đó nam là 57.774 người, chiếm 49,65%; nữ là 58.582 người, chiếm 50,35%.

Lãnh đạo thành phố và Cục thống kê tỉnh khen thưởng

cho những tập thể và cá nhân xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tại hội nghị, đã trao giấy khen của Cục Thống kê tỉnh và UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Trọng Chuyến- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã khẳng định thành phố hoàn thành xuất sắc công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí chỉ rõ vai trò của công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát trong tổng điều tra tại thành phố, đã có sự chuẩn bị kịp thời, chu đáo cho cuộc tổng điều tra; làm tốt từ khâu tuyên truyền đến tập huấn, chính vì vậy đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên, góp phần để thành phố hoàn thành tổng điều tra chính xác và sớm hơn so với kế hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển thành phố, tỉnh cũng như cả nước trong thời gian tới.

Thùy Linh - Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.