Triển khai hoạt động ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

02/10/2023 | 158

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023 với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023. Ngày 28/9/2023, UBND thành phố ban hành Công văn số 1906/UBND-VHTT về việc triển khai các hoạt động Chuyển đổi số.        Qua đó phổ biến, thông tin tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của thành phố, của tỉnh và của đất nước  mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn gắn mã QR-Code phục vụ thanh toán, không dùng tiền mặt khi có giao dịch mua, bán và nhiều hoạt động hưởng ứng khác....

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.