Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã và diễn tập quốc phòng - an ninh năm 2019

28/06/2019 | 247

Chiều ngày 26/6, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã và diễn tập QP-AN năm 2019.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Thanh- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị đã tiến hành quán triệt Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về nhiệm vụ diễn tập; Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm diễn tập; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thành phố. Nội dung kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã và diễn tập QP-AN thành phố năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, năm 2019 thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 phường, xã, bao gồm: Hồng Nam, Trung Nghĩa, Bảo Khê, Phú Cường, Hiến Nam, Lê Lợi, Lam Sơn, trong đó xã Hồng Nam diễn tập điểm cho Bộ và Quân khu tham quan;  diễn tập quốc phòng- an ninh cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.  Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã và diễn tập quốc phòng- an ninh năm 2019 tập trung vào 3 giai đoạn, 9 vấn đề huấn luyện, bao gồm: giai đoạn 1: Chuyển phường, xã vào các trạng thái quốc phòng- an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sãn sàng chiến đâu; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường, xã và diễn tập QP-AN năm 2019 trong tháng 7 và tháng 8 năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Nguyễn Tuấn Cường nhấn mạnh: Diễn tập thành phố năm 2019 có nội dung diễn tập điểm với quy mô lớn, phạm vi rộng, huy động nhiều lực lượng, thành phần, phương tiện tham gia. Nội dung diễn tập có nhiều vấn đề mới, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã tham gia diễn tập, đặc biệt là UBND xã Hồng Nam phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc; bố trí lực lượng tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực chỉ đạo diễn tập trực tiếp tham mưu toàn diện cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo diễn tập, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời; ồng thời chỉ đạo các phường, xã làm tốt công tác chuẩn bị để đợt diễn tập đạt kết quả tốt nhất.

Thu Trang- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.