Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho đoàn viên, thanh niên, học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên năm 2020

14/12/2020 | 1656

Sáng ngày 14/12/2020, Ban CHQS thành phố phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hưng Yên tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự 2015 cho đoàn viên, thanh niên, học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên.

Tại buổi tuyên truyền, gần 200 em học sinh đã được phổ biến các quy định, nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự  2015 và một số văn bản, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật một cách cụ thể, chi tiết về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, những quy định liên quan đến các em học sinh.

Qua đó giúp các em hiểu được quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân trong việc sống, làm việc theo pháp luật nói chung và luật nghĩa vụ quân sự nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Thượng tá Đỗ Anh Thơ - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố truyền đạt các nội dung
Luật NVQS cho  đoàn viên, thanh niên, học của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,

giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên

Các em học sinh đang theo dõi buổi tuyên truyền

Học sinh lớp 12B giao lưu tại buổi tuyên truyền

 Nguyễn Hồng -  Công Hiếu ( Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.