UBND thành phố họp đánh giá kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

04/10/2018 | 191

Ngày 03/10/2018, thành phố tổ chức họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố để nghe báo cáo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Doãn Quốc Hoàn- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại cuộc họp đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm thành phố đã chỉ đạo Chi cục thuế thành phố thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị và UBND các phường, xã tập trung tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước. Trong 9 tháng, các khoản thu đều đạt và vượt so với kế hoạch giao cũng như số với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, việc chi ngân sách cũng được thực hiện theo đúng quy định, nghiêm túc tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội… Các đơn vị hành chính được giao tự chủ về tài chính, việc chi tiêu được thực hiện đúng chế độ chính sách, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Việc giải ngân các nguồn vốn trong đầu tư xây đạt tiến độ đề ra. Đối với các phường, xã, việc thực hiện thu chưa đạt cao, đặc biệt thu từ đất dôi dư gặp nhiều khó khăn, việc giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt tiến độ.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường yêu cầu ngành thuế và các địa phương cần đôn đốc, quyết liệt triển khai các giải pháp thu các sắc thuế, đảm bảo từ nay đến cuối năm thành phố hoàn thành các khoản thu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đối với việc chi xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh việc thi công các công trình và tiến hành giải ngân theo quy định. Đơn vị nào không hoàn thành sẽ bị khấu trừ tưng ứng; đồng thời các địa phương cần đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương. 

Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà lử và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đánh giá, việc thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố còn thấp. Hầu hết các đơn vị chưa đạt kế hoạch thành phố giao. Đến hết tháng 9, toàn thành phố đã cấp 473 giấy chúng nhận tương ứng 585 thửa đất; trong đó đất ở là 424 giấy chứng nhận,  đất nông nghiệp là 49 giấy chứng nhận. Riêng đối với đất  nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng, thành phố chưa cấp được trường hợp nào còn nhiều vướng mắc, do nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất phức tạp, người sử dụng đất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc đăng ký, kê khai; một số trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lâu đời do cha ông để lại nhưng không phù hợp quy hoá chủ sử dụng đất, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường yêu cầu sau cuộc họp này các địa phương có báo cáo cụ thể về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương, nêu rõ khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố tham mưu thành lập đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở các địa phương; đồng thời xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ địa chính các địa phương để trao đổi  nghiệp vụ nhằm thực hiện công việc hiệu quả cao hơn. Các phường, xã tập trung thời gian, nhân lực hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra.

                    Thuỳ Linh – Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.