UBND thành phố Hưng Yên kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh Karaoke tạm dừng hoạt động phòng chống dịch COVID-19

25/05/2020 | 1526

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành UBND thành phố đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh Karaoke đang hoạt động trên địa bàn thành phố phải tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra tại 22 cơ sở kinh doanh lớn như: Karaoke Bình Minh, 102 Culb, Vườn Trúc, Yolo… Cơ bản các cơ sở đều chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, đã đóng cửa dừng hoạt động phòng chống dịch Covid -19.  Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các cơ sở cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố theo Quyết định 472/ QĐ-UBND ngày 27/3/2020, cơ sở nào vi phạm sẽ có biện pháp xử lý theo pháp luật.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại quán Karaoke Amingo

trên  đường Nguyễn Văn Linh – phường Hiến Nam TP

Phương Thu – Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.