UBND thành phố Hưng Yên phê chuẩn 107 khu vực bỏ phiếu bầu cử

26/03/2021 | 2126

UBND thành phố Hưng Yên vừa phê chuẩn 107 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó: 2 xã, phường có 8 khu vực; 4 xã, phường có 7 khu vực; 8 xã, phường có 6 khu vực và 3 xã, phường có 5 khu vực bỏ phiếu. Địa điểm bỏ phiếu bầu cử của các địa phương chủ yếu là nhà văn hóa thôn, Đình làng, Đền, Chùa, Trường học và một số nhà dân…

Trong tổng số 107 khu vực bỏ phiếu có 106 khu vực bỏ phiếu có 300 cử tri trở lên và 1 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri là khu vực bỏ phiếu số 06 xã Hùng Cường - đây là khu vực có vị trí địa lý đặc biệt, nằm biệt lập, cách xa khu vực còn lại của Thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường.

(Chi tiết các khu vực bỏ phiếu bầu cử của 17 phường, xã)

Nguyễn Hồng (Đài truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.