UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

05/11/2018 | 3503

Ngày 05.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các vị thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,43%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng 51,56% - dịch vụ 37,86% - Nông nghiệp, thủy sản 10,58%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 31.547 tỷ đồng, tăng 11,08%. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản ước 12.190 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 92.523 ha; diện tích trồng lúa 66.399 ha, sản lượng lúa ước 415.420 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước đạt 129.268 tỷ đồng, tăng 10,9%. Tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, sản lượng điện thương phẩm năm 2018 ước đạt khoảng 3,99 tỷ KW. Kim ngạch xuất khẩu ước 4.250 triệu USD, đạt 101,1% kế hoạch. Tổng  thu ngân sách ước đạt 12.550 tỷ đồng, đạt 104,54% dự toán, trong đó: thu nội địa 9.600 tỷ đồng, đạt 108,58% dự toán, tăng 7,65%; thu thuế xuất, nhập khẩu 3.250 tỷ đồng, đạt 94,48% dự toán, giảm 3,73%. Chi ngân sách ước 9.834 tỷ đồng; trong đó, chi cho đầu tư phát triển 2.770 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 7.067 tỷ đồng. Năm 2018 thu hút đầu tư 157 dự án, trong đó có 129 dự án đầu tư trong nước và 28 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 10.421 tỷ đồng và 387 triệu USD; đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.836 dự án, với tổng vốn đăng ký ước 124.892 tỷ đồng và 4.345 triệu USD; có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho hơn 1,13 vạn lao động, nâng tổng số dự án đang hoạt động trên địa bàn 1.019 dự án. Năm 2018, có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 107/145 xã. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 75%, ở thành thị đạt 75%. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 32,5%. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục và đào tạo, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75%; tạo thêm việc làm mới cho 2,39 vạn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; tỷ lệ xã được công nhận chuẩn quốc gia về y tế đạt 98,14%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,5%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa 87,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa 90%.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Tổng sản phầm (GRDP) tăng 9%. Giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản tăng 3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 9%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 10,14% - Công nghiệp, xây dựng 52,21% - Dịch vụ 37,65%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,76 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 34.300 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 12.865 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 9.565 tỷ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.300 tỷ. Tổng chi ngân sách 8.621 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 2.450 tỷ, chi thường xuyên 6.171 tỷ đồng… Phấn đấu có thêm 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 18,8 tiêu chí/xã. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục và đào tạo, duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%; tạo thêm việc làm mới cho 2,3 vạn lao động; tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,2%; tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 89%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%,…

Tại phiên họp, đại biểu các sở, ngành, địa phương thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, trong đó tập trung vào 15 giải pháp chủ yếu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, số liệu, cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các nội dung, báo cáo trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI theo đúng thời gian quy định.

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.