Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hưng Yên triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

10/01/2020 | 134

Chiều ngày 08/1/2020, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Phú Xuyên- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Dương Công Nhiệm- Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hán- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; đồng chí Lương Công Chanh- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra đối với 78 tổ chức đảng và 28 đảng viên (Trong đó Ban Thường vụ thành uỷ kiểm tra 08 tổ chức đảng và 10 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 70 chi bộ và 9 đảng viên; Chi bộ cơ sở kiểm tra 9 đảng viên). Giám sát 41 tổ chức đảng và 39 đảng viên (Trong đó Ban Thường vụ thành uỷ giám sát  06 tổ chức đảng và 07 đảng viên; Đảng ủy cơ sở giám sát 35 chi bộ và 25 đảng viên; Chi bộ cơ sở giám sát 07 đảng viên). Thi hành kỷ luật 18 đảng viên bằng hình thức: Khiển trách 16, cảnh cáo 01, khai trừ ra khỏi Đảng 01 đảng viên.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Đảng: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 14 đảng viên (Trong đó UBKT Thành ủy kiểm tra 02; UBKT cơ sở kiểm tra 11; chi bộ kiểm tra 01 đảng viên); Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 65 tổ chức đảng và 09 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong đảng; Kiểm tra tài chính đảng 04 tổ chức đảng; Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 76 tổ chức đảng; Giám sát chuyên đề 47 tổ chức đảng và 28 đảng viên; Giải quyết tố cáo xong 08 đơn với 08 đảng viên. UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 05 đảng viên, bằng hình thức: Khiển trách 02, khai trừ ra khỏi Đảng 03 đảng viên.

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, các ban, ngành theo quy chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xử lý công minh chính xác, kịp thời, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nhằm giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, góp phần ổn định tình hình của thành phố. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tham mưu giúp cấp ủy nhân sự bộ máy UBKT từ thành phố đến cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025...

Cũng tại hội nghị đã triển khai quán triệt Thông báo số 156- TB/TW, ngày 01/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Hướng dẫn số 07- HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Phú Xuyên- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Phú Xuyên- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, UBKT các cấp của thành phố đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp uỷ và UBKT các cấp của thành phố cần nâng cao nhận thức tốt hơn nữa vai trò, vị trí quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng. Thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung kiểm tra công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác thẩm định cán bộ và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ là nhân sự đại hội các cấp; đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm thiết thực chào mưng Đại hội Đảng các cấp…

Đồng chí Đỗ Phú Xuyên- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng

 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"  cho đồng chí

Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Hồng Châu

Đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho

các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Tại hội nghị đã trao tặng  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho đồng chí Phạm Văn Dũng- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Hồng Châu; đồng thời nhân dịp này có 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

                                    Minh Ngân (UBKT Thành ủy Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.