Uỷ ban nhân dân thành phố họp nghe dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

02/11/2023 | 820

Chiều ngày 1/11, UBND thành phố tổ chức cuộc họp giao ban để bàn, xem xét một số nội dung. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phạm Quốc Hoàn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024; lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 đến hết tháng 10/2023; báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Các đại biểu dự họp đều nhất trí cao với các dự thảo báo cáo do lãnh đạo các phòng trình bày, đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu đúng, trúng và đảm bảo tính chính xác của các số liệu trong báo cáo; đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 hoàn thành kế hoạch giải ngân trước ngày 15/12/2023./.

Nguyễn Hồng – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.