Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức cuộc họp dự thảo kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số thành phố Hưng Yên năm 2024

11/01/2024 | 165

Chiều ngày 09/01, UBND thành phố tổ chức họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố để bàn một số nội dung quan trọng. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Vũ Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; đồng chí Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã thông qua báo cáo dự thảo về việc phân công nhiệm vụ và thẩm quyền ký văn bản của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở báo cáo dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và các phòng, ban, ngành đơn vị của thành phố đã tham gia các ý kiến cụ thể vào văn bản để Văn phòng HĐND - UBND thành phố cập nhật, bổ sung và trình ký ban hành đảm bảo thời gian.

Cũng tại cuộc họp 100% đại biểu dự họp nhất trí thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số thành phố Hưng Yên năm 2024 với một số mục tiêu cụ thể như: 100% phòng, ban, đơn vị, UBND xã phường kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước; 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên môi trường mạng được ký số đầy đủ theo quy định của nhà nước; 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc cấp xã được lập hồ sơ điện tử và giải quyết trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% cán bộ, công chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin; 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị trước khi đưa vào sử dụng phải được xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ. Phát biểu nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn đề nghị các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hoá Thông tin thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Cuộc họp cũng nghe phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng; chúc thọ người cao tuổi; thăm tặng quà hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo Kế hoạch năm nay thành phố dự kiến tổ chức thăm, tặng 2.882 suất quà của Chủ tịch nước; 6.214 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh và 352 suất quà của Thành ủy- HĐND-UBND- UBMTTQ Việt Nam thành phố. Để các phần quà được trao đúng đối tượng, đảm bảo quy đinh, đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, ngành liên quan của thành phố phối hợp đồng bộ, tổ chức thăm tặng quà của các cấp, các ngành cần trang trọng, kịp thời, đúng đối tượng, đủ số lượng, không sai sót, trùng lặp; đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức huy động tối đa các nguồn lực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thực hiện chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và các đối tượng yếu thé rtong xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết./.

Nguyễn Hồng - Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.