Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

09/04/2020 | 3010

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

 

 

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.