Xã Phú Cường tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

13/01/2023 | 163

Chiều ngày 11/01, Đảng ủy xã Phú Cường  tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, tới dự có đồng chí Dương Công Nhiệm - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy. 

Đảng bộ xã hiện có 266 đảng viên  đang sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ đảng viên thường xuyên tham gia sinh hoạt ở khu phố bình quân đạt trên 90%. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện tốt. Trong năm đã xét, đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 24 đ/c đảng viên; xét, đề nghị kết nạp 04 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí; giới thiệu 08 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng. Đảng bộ có 13/13 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%); trong đó có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 16.6%); không có tổ chức Đảng yếu kém; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BTV thành ủy tặng Giấy khen.

Trong thời gian tới, đảng bộ xã Phú Cường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch theo hướng dẫn của thành ủy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực trình độ, có uy tín để đảm đương những chức danh quan trọng và chủ chốt của địa phương. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; nắm bắt dư luận xã hội để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn…

Đồng chí Dương Công Nhiệm - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
đã trao giấy khen của thành ủy cho Đảng ủy xã Phú Cường

Tại hội nghị, Đồng chí Dương Công Nhiệm - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã trao giấy khen của thành ủy cho Đảng ủy xã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đảng ủy xã đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 23 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

                                  Phương Thu - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.