Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2018, triển khai công tác Quý II và những tháng tiếp theo năm 2018

14/05/2018 | 3825

Sáng ngày 14/5/2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) thành phố Hưng Yên tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2018, triển khai công tác Quý II và những tháng tiếp theo năm 2018, đồng chí Vũ Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ THADS thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, BCĐ THADS thành phố đã nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ THADS quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo năm 2018; báo cáo một số vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn thành phố.

Quý I năm 2018 BCĐ THADS thành phố đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc theo quy định,… nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cũng theo nội dung báo cáo, đã giải quyết được 85 việc = 1.858.104.000 đồng trên tổng số 456 việc = 53.521.495.000 đồng, đạt 36% về việc, 4% về tiền.

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động của BCĐ THADS thành phố Quý I năm 2018 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sau: Việc chỉ đạo công tác phối hợp có nơi chưa chặt chẽ; kết quả thi hành án đối với những vụ việc án trọng điểm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND thành phố- Trưởng BCĐTHADS thành phố ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của BCĐ THADS thành phố; đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy, nhằm nâng cao hiệu quả quả công tác THADS. Bên cạnh đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu thành viên BCĐ THADS thành phố thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình đơn vị được phân công phụ trách,  chú trọng chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh tổ chức thi hành án đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự./.    

                        Phương Thu- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.