Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hưng Yên thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Tân Hưng

17/05/2024 | 168

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 70/BĐD-HĐQT ngày 12/01/2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Hưng Yên về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Quyết định số 356/QĐ-BĐD ngày 07/5/2024 của Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hưng Yên về việc thành lập đoàn kiểm tra, ngày 16/5/2024, Đoàn kiểm tra do Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố  - thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố làm Trưởng đoàn, đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Tân Hưng. Tham dự buổi làm việc có ông Ngô Quốc Dương – Phó Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo 04 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xã Tân Hưng.

      Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố làm việc tại xã Tân Hưng

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế được 13 hộ vay vốn, kiểm tra  hoạt động của 15 tổ TK&VV, 04 tổ chức hội nhận uỷ thác và làm việc với Ban giảm nghèo xã. Qua kiểm tra Đoàn đánh giá cao việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trong sản suất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả lãi, gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt động của Tổ TK&VV của các hộ vay vốn, Việc thực hiện hợp đồng ủy thác các tổ chức chính trị - xã hội, công tác phối hợp cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Ban giảm nghèo xã và các hội đoàn thể nhận uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay đạt 2.799 triệu đồng cho 35 lượt hộ vay; doanh số thu nợ đạt 1.605 triệu đồng. Tính đến 30/4/2024, tổng dư nợ trên địa bàn xã Tân Hưng đạt gần 27 tỷ đồng, tăng 1.194 triệu đồng so với đầu năm, với 320 khách hàng đang còn dư nợ tại 17 tổ TK&VV, không có nợ quá hạn. Chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng tín dụng chính sách cấp xã luôn được xếp loại tốt.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã giúp cho 172 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 177 lao động; giúp 09 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải cho phí học tập, mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến trong thời gian theo học có đại dịch Covid 19;  với 184 hộ gia đình được vay vốn cải tạo, xây dựng công trình Nước sạch và công trình vệ sinh môi trường để cải thiện chất lượng cuộc sống; giúp cho 01 hộ gia đình thu nhập thấp có tiền xây dựng nhà để ở... Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố
thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng vay vốn

Kết luận tại buổi kiểm tra, Ông Trần Đức Thắng – Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và đề nghị UBND, Ban giảm nghèo xã tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc kiểm tra sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, không để phát sinh thêm nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Phượng (Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.