CHUYÊN MỤC / Quy hoạch - Phát triển

Về việc lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về

Về việc lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về "Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hưng Yên, […]

 04-26-2021 |  4804

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu tạo nên môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc […]

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 phát huy giá trị khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và công viên Hồ Bán Nguyệt

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 phát huy giá trị khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và công viên Hồ Bán Nguyệt

 12-14-2020 |  9528

Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị Khu di tích Đền Trần, Đền Mẫu và Công viên hồ Bán Nguyệt.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.