Phiếu lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ, tỷ lệ 1/2.000

14/08/2023 | 1604

I. MỤC ĐÍCH

“Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Xây dựng và phục dựng Phố hiến cổ, tỷ lệ 1/2.000” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

  Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch và UBND thành phố Hưng Yên (đại diện là Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố) sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch; đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển phù hợp với yêu cầu của thành phố Hưng Yên và khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
  • Thông báo số 1164-TB/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch dự án Xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ tại thành phố Hưng Yên;
  • Thông báo số 222/TB-UBND ngày 28/6/2023 ý kiến của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch dự án “Xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ”.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

 Bản câu hỏi gồm các phần chính:

A. Thông tin về cá nhân đóng góp ý kiến;

B.Ý kiến tham gia đối với nhiệm vụ quy hoạch;

C. Ý kiến khác/Nguyện vọng/Kiến nghị. 

Các câu hỏi ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Hợp lý – Chưa hợp lý” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống ); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ___________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Quý vị có thể gửi phiếu tham gia ý kiến trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên (Địa chỉ: Số 568, đường Triệu Quang Phục, thành phố Hưng Yên) hoặc theo email daothanh.pmuhungyen@gmail.com

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện từ ngày 14/8/2023 đến ngày 23/9/2023. Sau thời hạn nêu trên, UBND thành phố Hưng Yên kết thúc việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổng hợp để hoàn thiện và thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !
(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến tại đây)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.