Công bố công khai Đồ án, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035

26/08/2020 | 10857

Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035.

Đồ án nghiên cứu toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Hưng Yên hiện hữu với tổng diện tích là 7.386,10 ha. Theo đồ án quy hoạch được duyệt, thành phố Hưng Yên sẽ đảm nhận vai trò là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật - công nghệ của tỉnh, đô thị lịch sử - văn hóa; là đầu mối giao thông, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của vùng; đảm nhiệm vai trò là một trong ba đô thị của tam giác kinh tế - đô thị phía Nam Thủ đô Hà Nội.

Thành phố Hưng Yên sẽ được phân thành năm khu vực phát triển gồm: Trung tâm lịch sử hiện hữu,  Khu Đại học Phố Hiến, Khu phát triển mới phía Bắc, Khu cải tạo nâng cấp phía Nam, Khu vực xanh ven sông và du lịch. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và của thành phố giữ nguyên vị trí hiện nay. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao được định hướng phát triển cụ thể, phù hợp. Quy hoạch mới hạ tầng giao thông đối ngoại, giao thông đô thị như: Tuyến đường 38 mới sang Hải Dương, bến xe mới diện tích khoảng 5ha tại xã Trung Nghĩa, tuyến đường sắt nội vùng Hà Nội – Hưng Yên, cảng Hưng Yên trên sông Hồng tại phường Minh Khai, đường trục phía Đông sông Điện Biên,...Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: San nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện,...được định hướng trên cơ sở quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch ngành, với các chỉ tiêu của đô thị loại II.

Hiện nay, UBND thành phố Hưng Yên đang tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định và sớm triển khai thực hiện đồ án, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố.

* Ni dung Quyết định phê duyệt và đồ án điều chỉnh Quy hoạch xem trong file đính kèm       
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.