Công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

29/09/2022 | 2791

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-QLCL ngày 16/9/2022 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh về việc thành lập đoàn lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đợt 5 năm 2022. Đoàn giám sát đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, UBND phường Lê Lợi tiến hành lấy mẫu thực phẩm của 11 cơ sở gồm: 19 mẫu rau, củ, quả các loại để kiểm tra nhanh chỉ tiêu Nitrat; 22 mẫu giò, chả, mọc, xúc xích để kiểm tra nhanh chỉ tiêu hàn the; kết quả không có mẫu vi phạm đối với chỉ tiêu hàn the và Nitrat.

UBND phường Lê Lợi căn cứ Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Đoàn giám sát tỉnh tiến hành thông báo kết quả đánh giá chất lượng mẫu thực phẩm của các cơ sở đã được lấy mẫu trên Đài truyền thanh của phường; đồng thời tiếp tục có kế hoạch quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn phường đảm bảo theo các quy định về ATTP.

Nội dung Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và danh sách 11 cơ sở có kết quả phân tích mẫu định tính trên địa bàn phường Lê Lợi, thanh phố Hưng Yên:

Phòng Kinh tế thành phố

 

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.