Công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên

01/11/2022 | 1560

Thực hiện Quyết định số 118/QĐ-QLCL ngày 16/9/2022 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh về việc thành lập đoàn lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đợt 5 năm 2022. Đoàn giám sát đã phối hợp với phòng Kinh tế, UBND phường Lê Lợi tiến hành lấy 03 mẫu thực phẩm để kiểm tra định lượng một số chỉ tiêu ATTP của 02 cơ sở gồm: 01 mẫu cà chua, 01 mẫu xúc xích, 01 mẫu thịt lợn; kết quả không có mẫu vi phạm đối với chỉ tiêu được kiểm tra.

UBND phường Lê Lợi có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Đoàn giám sát tỉnh đối với các cơ sở đã được lấy mẫu trên Đài truyền thanh của phường; đồng thời tiếp tục có kế hoạch quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn phường đảm bảo theo các quy định về ATTP.

Nội dung Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và danh sách các cơ sở có kết quả phân tích mẫu định lượng trên địa bàn phường Lê Lợi, thanh phố Hưng Yên:

Phòng Kinh tế thành phố

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.