Công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2022

13/08/2023 | 236

Ngày 09/8/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định 2100/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công năm 2022. 

Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.