Công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022

13/08/2023 | 268

Ngày 10/8/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định 2114/QĐ-UBND về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022.

Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.