Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026

19/08/2021 | 3688

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

I. Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên

01. Ông: Lương Công Chanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

02. Ông: Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

03. Ông: Phạm Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

04. Ông: Trương Quốc Trân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

05. Ông: Dương Công Nhiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

06.Ông: Nguyễn Minh Ngân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị thành phố

07. Ông: Trần Quốc Việt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố

08. Ông: Phan Văn Huỳnh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

09. Bà: Trần Thị Bình, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

10. Ông: Bùi Văn Cường, Thành ủy viên, Trưởng phòng TNMT thành phố

11. Ông: Lê Thành Công, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố

12. Bà: Dương Thị Kim Thoa, Thành ủy viên, Trưởng phòng TCKH thành phố

13. Ông: Lâm Bá Quyết, Thành ủy viên, Trường phòng Nội vụ thành phố

14. Bà: Vũ Tuyết Châm, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

15. Ông: Hoàng Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thành phố

16. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

17. Bà Nguyễn Thị Nữ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

18. Ông: Nguyễn Phúc Thọ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố

19. Ông: Đào Công Kiêm, Phó Trưởng Công an thành phố

20. Ông: Đỗ Anh Thơ, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố

21. Ông: Đào Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

22. Bà: Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi

23. Bà: Quách Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hiến Nam.

24. Ông: Phan Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu

25. Ông: Cao Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hưng

26. Ông: Vũ Duy Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Nam

27. Ông: Đào Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường

28. Ông: Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Khai

29. Bà: Nguyễn Thị Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lam Sơn

30. Bà: Đỗ Thị Nguyện, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Quốc Ân

II. Thường trực HĐND thành phố:

1. Ông: Lương Công Chanh, Chủ tịch HĐND thành phố

2. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

3. Bà: Nguyễn Thị Nữ, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

III. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố:

1. Bà: Trần Thị Bình, Trưởng ban

2. Ông: Vũ Duy Hân, Phó Trưởng ban

3.Ông: Lê Thành Công, Ủy viên

4. Bà: Quách Thị Hằng, Ủy viên

5. Ông: Đào Trường Giang, Ủy viên

IV. Ban Pháp chế HĐND thành phố:

1. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Trưởng ban

2. Bà: Vũ Tuyết Châm, Phó Trưởng ban

3. Ông: Cao Tuấn Hưng, Ủy viên

4. Ông: Lê Hồng Hải, Ủy viên

5. Bà: Nguyễn Thị Hưng, Ủy viên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.