Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026

19/08/2021 | 4838

Cổng thông tin điện tử thành phố Hưng Yên giới thiệu các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

I. Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên

01. Ông: Lương Công Chanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

02. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

03. Ông: Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

04. Ông: Phạm Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

05. Ông: Trương Quốc Trân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

06. Ông: Dương Công Nhiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

07.Ông: Nguyễn Minh Ngân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TT Bồi dưỡng chính trị thành phố

08. Ông: Trần Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

09. Bà: Trần Thị Bình, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố.

10. Ông: Lâm Bá Quyết, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận.

11. Ông: Phan Văn Huỳnh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

12. Bà: Nguyễn Thị Nữ, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

13. Ông: Bùi Văn Cường, Thành ủy viên, Trưởng phòng TNMT thành phố

14. Ông: , Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố

15. Bà: Dương Thị Kim Thoa, Thành ủy viên, Trưởng phòng TCKH thành phố

16. Bà: Vũ Tuyết Châm, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

17. Ông: Hoàng Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thành phố

18. Ông: Nguyễn Phúc Thọ, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

19. Ông: Đào Công Kiêm, Phó Trưởng Công an thành phố

20. Ông: Đỗ Anh Thơ, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố

21. Ông: Đào Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

22. Bà: Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi

23. Bà: Quách Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hiến Nam.

24. Ông: Phan Văn Toan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Châu

25. Ông: Cao Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Hanh.

26. Ông: Vũ Duy Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Nam

27. Ông: Đào Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường

28. Ông: Lê Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Khai

29. Bà: Nguyễn Thị Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lam Sơn

30. Bà: Đỗ Thị Nguyện, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Quốc Ân

II. Thường trực HĐND thành phố:

1. Ông: Lương Công Chanh, Chủ tịch HĐND thành phố

2. Bà: Bùi Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

3. Bà: Trần Thị Bình, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

4. Ông: Lê Thành Công, Trưởng ban Pháp chế

III. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố:

1. Bà: Trần Thị Bình, Trưởng ban

2. Ông: Vũ Duy Hân, Phó Trưởng ban

3. Bà: Quách Thị Hằng, Ủy viên

4. Ông: Đào Trường Giang, Ủy viên

IV. Ban Pháp chế HĐND thành phố:

1. Ông: Lê Thành Công, Trưởng ban Pháp chế

2. Bà: Vũ Tuyết Châm, Phó Trưởng ban

3. Ông: Cao Tuấn Hưng, Ủy viên

4. Ông: Lê Hồng Hải, Ủy viên

5. Bà: Nguyễn Thị Hưng, Ủy viên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.