Đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hưng Yên

15/07/2023 | 299

Ngày 30/6/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 1240/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.