Đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số và Đề án 06

07/07/2023 | 247

Ngày 10/5/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Công văn 824/UBND-VHTT về việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số và Đề án 06.

Chi tiết Công văn.

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố




© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.