Hình thức xét tuyển cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) và danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

31/12/2021 | 1196

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 287/TB-HĐTDVC về Hình thức xét tuyển cấu trúc đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ( vòng 2) và danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.