họp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố

30/05/2023 | 5867

Chiều ngày 26/5, UBND thành phố tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vịthành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã được nghe phòng Tài chính Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố.Theo đó, kế hoạch vốngiao 975,624 tỷ đồng, khối lượng thực hiện các dự án là 172,24 tỷ đồng, đạt 17,65%kế hoạch vốn; giải ngân 94,271 tỷ đồng đạt 9,66% kế hoạch vốn. Cụ thểtừ nguồn ngân sáchh tính phân bổ trực tiếp giao kế hoạch 129,5 tỷ đồng, khối lượng thực hiện các dự án là 62,434 tỷ đồng, đạt 48,21%kế hoạch vốn; giải ngân 24,364 tỷ đồng, đạt 18,81% kế hoạch vốn. Từ nguồn vốn ngân sách tập trung - kế hoạch giao 23,324 tỷ đồng, khối lượng thực hiện các dự án là3 tỷ đồng, đạt 12,86% kế hoạch vốn; giải ngân là 2,155tyr đồng đạt 9,24 kế hoạch vốn.Từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất – kế hoạch giao là 820 tỷ đồng, khối lượng thực hiện các dự án là 106,89 tỷ đồng, đạt 13,04% kế hoạch vốn; giải ngân là 67,752 tỷ dồng đạt 8,26% kế hoạch vốn. Từ nguồn thu tiền sử dụng đất dôi dư – kế hoạch vốn giao 2,8 tỷ đồng, đến nay chưa thực hiện được.

Cũng tại cuộc hop, các chủ đầu tư cũng báo cáo cụ thể tình hình thực thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư; đồng thời cũng nêu rõ kế hoạch thực hiện của từng dự án do mình làm chủ đầu tư.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn đề nghị Phòng Thanh tra thành phố tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Giao phòng Tài chính Kế hoạch thành phố hướng dấn, đôn đốc UBND các phường, xã hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị bố trí nguồn kinh phí đối ứng đảm bảo quy định. Đồng chí cũng đề nghị các chủ đầu tư tập trung tất cả các nguồn lực thực hiện nhanh các hạng mục hoàn thành trong Quý3 năm 2023/.

Nguyễn Hồng -  Công Hiếu

 


 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.