Hưng Yên: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

26/06/2018 | 1888

Ngày 25.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có các ông, bà: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn
Toàn cảnh hội nghị

 

6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo tỉnh bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ vào chương trình, kế hoạch và tình hình thực tiễn đặt ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu với Tỉnh ủy đánh giá, ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị  quyết  số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa (XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được các cơ quan báo chí triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân của hệ thống tuyên giáo được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ bảo đảm thường xuyên; công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh…

 

6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018; tập trung chuẩn bị xuất bản cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đồng chí Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên"; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu với cấp ủy triển khai nội dung các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Làm tốt công tác định hướng để cán bộ, nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các Luật, dự luật quan trọng. Hệ thống cộng tác viên, báo cáo viên cần nắm chắc dư luận xã hội để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết sớm những vấn đề nhân dân bức xúc. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; đưa tin, bài khách quan, trung thực, có tính định hướng, tránh giật gân, câu khách. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tốt việc tham mưu với Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các địa phương tăng cường giám sát công tác khoa giáo các xã, thị trấn theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tập trung thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

 

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I (2016 - 2018) được Ban chỉ đạo giải thưởng sáng tác Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng giải và bằng khen.

Nguồn: baohungyen.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.