Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2

07/12/2021 | 1683

Sở y tế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được xác định là F2.

Cụ thể hướng dẫn như sau:

BBT Cổng Thông tin điện tử thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.