Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

25/03/2022 | 1436

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Tiêu dùng an toàn không chỉ là quyền của người tiêu mà còn là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, là tiêu chí để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế và sự văn minh của xã hội. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng hiện chưa nhận thức đầy đủ quyền được an toàn, chưa hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh cũng như chưa biết rõ cách thức để xử lý các nguy cơ mất an toàn đối với bản thân trong quá trình tiêu dùng. 
Cùng với đó, các thách thức do dịch bệnh Covid-19 và các ảnh hưởng nghiêm trọng do thảm họa tự nhiên gây ra ngày càng cho thấy vai trò, trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc đóng góp xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn và bền vững.
Nhằm hưởng ứng chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương phát hành Bộ tài liệu “Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.
Bộ tài liệu với nội dung trọng tâm là Thông điệp 3A, bao gồm:
      An toàn lựa chọn
    ​  An toàn thanh toán
    ​  An toàn sử dụng
Đi kèm với từng Thông điệp là các nội dung chi tiết, nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách thức tiêu dùng an toàn trong suốt quá trình giao dịch và sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
Cùng chung tay xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn và bền vững.
      Link tải Bộ tài liệu hướng dẫn (bản rút gọn)
       Link tải Bộ tài liệu hướng dẫn (bản đầy đủ)
Nguồn: Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.