Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

23/09/2022 | 624

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Kế hoạch số 07/KH-HĐPH ngày 12/9/2022 của Hội đồng Phối hợp Giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên.

Đây là sân chơi thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố, kết hợp việc đẩy mạnh phong trào tự học tập, tìm hiểu pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Qua cuộc thi, mỗi người đều có thể tự học các kiến thức pháp luật hữu ích trong cuộc sống, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 năm 2022 trên địa bàn thành phố

Với những mục đích trên, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành Công văn số 233/HĐPH-TP ngày 16/9/2022 V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết Công văn và nội dung Cuộc thi kèm theo.

Hội đồng Phối hợp Giáo dục pháp luật thành phố Hưng Yên
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.