Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hưng Yên năm 2023

28/03/2023 | 634

Ngày 22/3/2023 UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hưng Yên năm 2023.

Toàn văn Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.