KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

14/09/2023 | 243

UBND thành phố Hưng Yên ban hành KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Chi tiết Kế hoạch.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.