Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hưng Yên

20/02/2024 | 87
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.