kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thành phố Hưng Yên năm 2023

30/01/2023 | 172

Ngày 30/01/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định 245/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử TPHY năm 2023.

Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.