Lấy ý kiến danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao năm 2020

27/05/2020 | 2599
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.