Một số hình ảnh về thị xã hưng yên 1990 - 1999

06/11/2017 | 7101

Tư liệu về thị xã Hưng Yên những năm 1990 - 1999

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.