VIDEO: Thành phố hỗ trợ tháo dỡ trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Phương Chiểu

20/09/2020 | 8865

Ngày 18/9/2020, UBND thành phố Hưng Yên hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp đối với các hộ thuộc địa bàn xã Phương Chiểu.

Nguồn: hungyentv.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.