Một số nội dung triển khai Chuyển đổi số đối với cấp huyện, cấp xã

07/07/2023 | 195

Ngày 02/3/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 323/UBND-VHTT hướng dẫn một số nội dung triển khai Chuyển đổi số đối với cấp huyện, cấp xã trong đó hướng dẫn mô hình và nội dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã.

Chi tiết Công văn.

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố




© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.