Nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến

27/04/2023 | 189

Ngày 19/4/2023, UBND thành phố ban hành Công văn 700/UBND-VP về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chi tiết Công văn.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.