Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023

31/10/2023 | 549

(Thông tin hỗ trợ lãi suất được NHCSXH niêm yết công khai tại các Điểm giao dịch xã)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, NHCSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng.
Căn cứ tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất, số tiền hỗ trợ lãi suất đến hết tháng 10/2023 đạt khoảng 2.999 tỷ đồng, số kinh phí hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trong 1 tháng tiếp theo.
NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023.

Xuân Lộc (NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.